• Gümüşdoğa ve grup şirketlerimize ait alabalık çiftliklerimizde 2020 Yılı içinde toplu balık ölümü veya balık kaçışı görülmemiştir. Açıklanamayan farklarımız sayım teknolojilerinden kaynaklanmaktadır.
  • Gümüşdoğa ve grup şirketlerimize ait alabalık çiftliklerimizde sayım teknolojileri doğruluk oranı %99,98 olarak hesaplanmıştır.
  • Gümüşdoğa ve grup şirketlerimize ait çiftliklerimizde 2020 yılında Çipura ve Levrek türleri için herhangi bir hastalık salgını yaşanmamıştır, kritik seviyede tehlike altındaki hayvan veya memelilere zarar verilmemiştir ve balık kaçışı yaşanmamıştır. ASC standardının uygulandığı tesislerimizde yerel yetkililer ve ASC komitesi, nesli tükenmekte olan hayvan ve / veya memelilerin zarar görmesi durumunda, ilaç kullanımlarında, olası balık kaçışları ve kaçış miktarı hakkında bilgilendirilecektir. Bilgiler www.gumusdoga.com.tr adresinde yayınlanacaktır.
  • Gümüşdoğa ve grup şirketlerimize ait tüm çiftliklerimizde Ölü artışları gözlendiğinde numune alınarak veteriner yada balık sağlığı ekibine gönderilir ve ölüm nedenleri tespit ettirilir. Herhangi bir hastalık belirlenmesi durumunda veteriner hekim reçetesi ile ilaç uygulaması yapılır ve reçetede belirtilen atılım süreleri dikkate alınarak üretime devam edilmektedir. İlaç uygulaması olması durumunda bilgiler www.gumusdoga.com.tr adresinde yayınlanacaktır.
  • Gümüşdoğa ve grup şirketlerimize ait tüm çiftliklerimizde, Gümüşdoğa yem fabrikasında üretilen yemler kullanılmakta olup, yem içerik bilgileri yem etiketlerinde beyan edilmektedir.
  • Şirketimiz, 2019 yılı İstanbul sanayi odasının TÜRKİYE'NİN 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 169. sıradan 136. sıraya yükseldi. Özel şirketler sıralamasında ise 128. Sırada yer aldık.
  • Yem üretimimizde yeni yatırımlarımızla üretim kapasitemizde Türkiye’de lider konuma ulaştık.
  • Güllük paketleme sistemimiz kapasitesini yeni yatırımlarımızla daha da büyütüyor.
  • Yapılan AR-GE çalışmalarımızla yeni yem seçeneklerimizle yakında sizlerleyiz.
  • Levrek, Çipura üretimimizle; yeni projelerimizle yakında sizlerleyiz.

Gümüşdoğa Yem

Gümüşdoğa Yem Fabrikamız, ürettiği balık yemleri ile üreticilere geniş seçeneklerde ürünler sunmaktadır. Levrek, çipura ve alabalık yem üretimi ile Türkiye’de lider konumda bulunan firmamız, müşteri ihtiyaçlarına göre; renklendirici yemler, kış yemi ve bitirme yemi ile birlikte özel alternatiflerde üretmektedir. Muğla Milas’da bulunan yem üretim tesislerinde Türkiye’deki en büyük kurulu kapasitesiyle üretim yapmakta, kullanmakta olduğu ileri teknoloji ve konusunda uzman teknik personeli ile yapılan üretimler çok hassas bir şekilde kontrol edilmektedir. İlk ürün kabulünden başlayarak, ürün nihai haline gelinceye kadar birçok prosesden geçirilerek kaliteli üretim yapılması sağlanmaktadır.

Kullanılan ileri teknoloji ile birlikte hammaddeler de özenle temin edilerek üreticilerde “Yemin Ete Dönüşüm” oranında yüksek sonuçlar alması sağlanmaktadır.

Bölgemizin en büyük ve ileri teknolojisiyle hizmet veren laboratuarımızda işlemler, ilk önce hammaddenin getirildiği araçta başlar. Numuneler; aracın her yerinden, bütün bir aracı temsil edecek şekilde alınır. Laboratuarda öncelikle fiziksel (renk, koku, görüntü, bulanıklık, yabancı madde, tortu vs.) analizleri yapıldıktan sonra kimyasal analizleri yapılmaktadır. Katı hammaddelerde rutubet, ham protein, ham yağ, ham selüloz, ham kül, fosfor, kalsiyum, hazm olabilir protein, aflatoksin analizi, serbest yağ asitliği analizleri yapılmakta olup, sıvı hammaddelerde (yağlar) serbest yağ asitliği, peroksit sayısı, iyot sayısı ve rutubet analizleri yapılarak elde edilen, analizler sonucunda gelen hammadde kalite standartlarına uygunsa alımına onay verilmekte, uygun olmadığı takdirde ise red edilmektedir.

Bununla birlikte üretimin her aşamasında fiziksel (renk, koku,görüntü,pelet sertliği,pelet çapı) ve kimyasal kontrolleri yapılmakta olup ürün fabrikadan çıkış yapana kadar kalite kontrol sağlanmakta ve elde edilen ürün kalitesi yine laboratuar çalışmalarıyla tespit edilmektedir.

Satış sonrası ürünler, sürekli olarak kontrol edilerek, müşteri ihtiyaçları takip edilmekte ve müşterilerine ürün ulaşımında hızlı bir lojistik hizmet verilmektedir.

Yemlerde kalite kontrol, hammaddenin seçim aşamasından, yemin üretim aşamaları arasındaki kriterlere ve son ürünün depolama süreci de dâhil olmak üzere ürünün sahip olduğu özelliklerle elde edilen birçok aşamada sağlanır.

Üretim başlangıcında hammaddeler, dikey ve yatay taşıyıcılar yardımıyla işletme içi dozajlama silolarına alınırlar. Analizleri yapılmış hammaddelerin içeriklerine ve balıkların ihtiyaçlarına göre hazırlanan rasyonlar teknik personelimiz ile üretim bilgisayarına girilir.Üretim bilgisayarı kontrolünde, silolardan rasyonda belirtilen miktarlar kadar hammadde, dozajlama kantarlarında tartılır. Bir parti hammadde dozajlandıktan sonra ön karıştırma –öğütme – eleme işlemlerini takiben extruder üstü silolara taşınır. Üretimi yapılacak olan yeme ait disk uzman personelimiz tarafından ekstruder makinesine alınır.

Ekstruder kondisyonerinden (şartlandırıcısından) yemin pişirilmesi ile şekillendirilmesine yardımcı olmak için kuru su buharı, su ve yağ ilavesi yapılır. Toz formdaki hammadde karışımı pişirilip pelet haline getirilmiş olur. Kurutucuda kurutulan yemler elendikten sonra vakum yağlama ünitesine girer. Balık yağı ile vakum yağ kaplama ünitesinde yağlanan yemler soğutucudan geçirilip, dikey ve yatay taşıyıcılarla mamul silolara taşınır. Mamul silolardan alınan numuneler kontrolleri yapılmak üzere fabrika bünyesindeki labratuvara gönderilir. Analizleri yapılan yemler ürün kriterlerine uygun ise ambalajlanıp mamul ürün deposunda stoklanır. Üretim tam otomasyon kontrollü olarak el değmeden yapılmaktadır.