Gümüşdoğa Gümüşdoğa
 

Sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü korumayı sağlamak ana ilkemizi oluşturur.
  • Bu amacımız doğrultusunda çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleriz.
  • Üretim ve hizmetlerimizde, doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılması, hava, su ve toprak özelliklerinin sürekli olarak izlenmesi, korunması için gerekli önlemleri alırız.
  • Üretim ve hizmetlerimizde çevre performansımızın sürekli geliştirilmesine yönelik hareket eder ve ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerimizin çevreye etkilerini ilgili taraflara duyururuz.